Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Là một blog tin tức, các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong các bài viết của Tin Đồn Công Nghệ, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Tin Đồn Công Nghệ cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong các bài viết là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý rằng tất cả các thông tin, ý kiến, đánh giá và nội dung khác trên trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hoàn toàn đáng tin cậy.

Tin Đồn Công Nghệ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tổn thất nào gây ra bởi việc tin tưởng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc các nội dung khác mà chúng tôi đề cập trên trang web của mình.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc kỹ và cân nhắc mọi thông tin trước khi quyết định sử dụng hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc nội dung khác mà chúng tôi giới thiệu trên trang web của mình.

Ngoài ra, các liên kết đến các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hoàn toàn đáng tin cậy. Tin Đồn Công Nghệ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc hành động nào của các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không kiểm soát được.

Vì vậy, khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần hiểu rõ rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc quyết định nào mà bạn thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc thông báo miễn trừ trách nhiệm này của Tin Đồn Công Nghệ.