Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Tin Đồn Công Nghệ luôn coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn đọc và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi đã được thiết lập để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, các thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập bởi Google Analytics để phân tích dữ liệu truy cập của người dùng. Các thông tin này bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, số lượng trang được xem và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin này chỉ cho mục đích phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi, đồng thời không chia sẻ hay bán thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang liên hệ của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của Tin Đồn Công Nghệ.